Augustus Caesar

Augustus Caesar

Augustus Caesar, ursprungligen känd som Gaius Octavius, är en central figur i den antika romerska historien. Han efterträdde sin morbror Julius Caesar och anses vara den första kejsaren av Romarriket, en position han innehade från 27 f.Kr. till sin död år 14 e.Kr. Augustus Caesar var förebilden för de efterföljande kejsarna och hans styre markerade början på en period av oöverträffad lugn och stabilitet känd som Pax Romana.

Augustus Caesar

Tidigt liv och adoption

Gaius Octavius föddes i Rom (eller Velletri ) den 23 september 63 f.Kr. Hans far, som också hette Gaius Octavius, tillhörde släkten gens Octavius och hade varit guvernör i Makedonien. Hans mor Atia was Julius Caesars systerdotter.

Den unge Gaius tillbringade sina första år i sin morfars hushåll nära Veletrae (Velletri). När Gaius var fyra år avled hans far, och hans mor gifte så småningom om sig med Lucius Marcius Philippus.

År 47 f.Kr. valdes Gaius in till Pontifices och året därpå blev han ansvarig för de Olympiska spel som hölls för att ära Venustemplet som hans morbror Julius Caesar låtit uppföra.

Enligt Nikolaos från Damaskus ville Octavianus delta i sin morbrors afrikanska kampanj, men hans mor protesterade och det blev inte av. Senare samma år fick han dock hennes medgivande att följa med sin morbror till Hispania för att strida mot Pompejus trupper. Planerna kom på skam när Gaius drabbades av sjukdom. När han tillfrisknat försökte han ta sig till fronten med segelskepp, men skeppet led skeppsbrott. Gaius och några följeslagare tog sig i land och lyckades nå Caesars läger, vilket imponerade på Caesar eftersom de tvingats ta sig genom fientligt territorium. Caesar lät Gaius dela hans vagn, och efter att ha återvänt till Rom deponerade Caesar ett nytt testamente hos vestalerna där han utnämnde sin systerson till huvudarvinge.

Efter mordet på Caesar år 44 f. Kr. gjorde testamentet att Caesar adopterade Gaius Octavius postumt. Han blev därmed Caesars adoptivson och arvinge, och hans namn ändrades till Gaius Julius Caesar Octavianus. Han kallades dock vanligen för bara Octavianus, och i texter om honom använder vi vanligen Octavianus och Octavius.

Vägen till makten

Efter mordet på Julius Caesar delade Octavianus makten med Marcus Antonius och Marcus Aemilius Lepidus i ett triumvirat – det andra triumviratet – men detta samarbete började snabbt knaka i fogarna. Octavianus steg till slut fram som ensam härskare efter Lepidus landsflykt och Octavianus seger över Marcus Antonius och Cleopatra i slaget vid Actium 31 f.Kr.

Redan år 27 f. Kr. hade Octavianus erhållit titeln Augustus av den romerska staten, vilket brukar räknas som startpunkten för hans regeringstid som kejsare av Romarriket.

Kejsar Augustus och det romerska imperiet

Under Augustus styre genomfördes en rad reformer som lade grunden för det romerska imperiets framgång. Han omstrukturerade provinserna, skapade en stående armé och skapade Praetorianguardet för att skydda kejsaren. Han reformerade också skattesystemet, byggde omfattande offentliga byggnader och främjade konsten och kulturen.

Rent formellt återupprättade Augustus den romerska republiken efter att triumviratet fallit, eftersom han återbördade den verkställande makten till den romerska senaten. I realiteten behöll han dock ett hårt grepp om republiken och regerade som kejsare.

Under flera år utarbetade Augustus ett ramverk för hur en republik skulle kunna styras en ensam härskare och detta arbeta utmynnade i det romerska kejsardömet. I det romerska kejsardömet var kejsarskapet inte en befattning, och Augustus avböjde diktatorskapet när den romerska befolkningen uppmanade honom att bli deras envåldshärskare. Istället använde sig Augustus av en mängd olika maktbefogenheter med stöd i lagen; befogenheter som gavs till honom från senaten och därför officiellt bestod av makt delegerad från senaten. Till exempel utsåg senaten honom till Roms hösta militära befälhavare på livstid, gav honom konsulbefogenhet på livstid och utsåg honom till ensam censor på livstid.

Att Augustus kunde stanna kvar vid makten i det som officiellt var en republik berodde bland annat på att han tillskansat sig stora personliga tillgångar i krig. Han upprättade också system för beskyddarverksamhet och patronage runt om i Romarriket som gynnade honom och säkerställde att många militärer och krigsveteraner var lojala med honom. Senaten var medveten om att en stor del av Roms legioner var lojala med Augustus och skulle vända sig mot senaten om det blev en väpnad konflikt. Han var också respekterad av folket och när senaten strösslade hedersbetygelser över honom stärkte det ytterligare hans personliga varumärke.

Pax Romana

Augustus tid vid makten var början på över två sekel av relativ fred känd som Pax Romana. Vissa frontkrig fortsatte, men med undantag för ett års inbördeskrig rörande successionen till kejsardömet var denna period till stora delar skonad från krig i resten av Romarriket och medelhavsområdet.

Arvet efter Agustus Caesar

Augustus Caesar dog den 19 augusti år 14 e.Kr. och efterträddes av sin styvson Tiberius. Augustus arv levde dock kvar, inte bara i form av den stad han efterlämnade, utan också genom den påverkan han hade på Romarrikets historia. Hans reformer, hans styre och hans inflytande är välkända och studeras ännu idag, och Augustus Caesar räknas som en av de mest framstående gestalterna i den antika världen.

Några exempel på arvet efter Augustus Caesar

Efter sin död förklarades han vara en gud av senaten och romarna uppmanades att dyrka honom. Namnet på månaden sextilis i den romerska kalendern byttes till augusti för att hylla honom, ett namn vi använder än idag både i svenskan och i många andra språk.

Namnen Augustus och Caesar upptogs av upptogs av alla som efterträdde honom. Detta var inte hans ursprungliga namn, men hade inte hans regeringstid varit så blomstrande är det möjligt att efterföljande makthavare hade varit mer angelägna om att bryta med traditionen istället.

Under kejsar Augustus tid utvidgades det romerska imperiet, gränserna säkrades mot klientstater och kejsaren använde sig av diplomati för att sluta fred med Partien. Ett mycket bättre vägnät utvecklades inom imperiet och Augustus organiserade ett officiellt kurirsystem.

Förutom att bilda Praetoriangardet för kejsarens egna beskydd skapade Augustus också en offentlig polisstyrka i Rom. Stora återuppbyggnadsprojekt genomfördes som kom att ha en stor inverkan på den romerska stadsbilden.

Augustus har hyllats för sin förmåga att reformera det romerska statsskicket och för att ha startat en era av relativ fred och välstånd. Han var inte bara en effektiv militärledare, utan också en skicklig administratör och lagstiftare. Hans reformer förändrade i grunden Rom och satte en standard för efterföljande kejsare.