ISK konton

ISK konton

Som svensk privatperson kan man öppna ett eller flera investeringssparkonton (ISK) och använda dem för att handla med värdepapper som aktier, fondandelar, med mera.

sparkonto

Exempel på företag som du kan öppna ISK hos

 • Avanza
 • NordNet
 • SEB
 • Handelsbanken
 • Swedbank
 • Nordea
 • Länsförsäkringar
 • Skandia
 • Aktieinvest
 • Fondab
 • Danske Bank
 • Ålandsbanken

Varför använda ISK?

Lagstiftaren skapade sparformen ISK för att göra det enklare för svenska privatpersoner att handla med värdepapper, till exempel aktier och fondandelar.

Ett ISK beskattas enligt särskilda regler som är helt annorlunda än de regler som gäller för beskattning av kapitalvinster som sker utanför ett ISK.

Grundtanken är att ett ISK gör det enklare för privatpersoner att köpa och sälja värdepapper. Undersökningar visade att många småsparare tyckte att det var krångligt att deklarera vinster och förluster för värdepapper, och lagstiftaren skapade därför ISK för att underlätta så att småsparare inte skulle avstå från att köpa och sälja värdepapper på grund av rädsla för att göra fel i deklarationen.

Med ett ISK beskattas du inte på realiserade vinster (t ex när du säljer aktier med vinst) utan du beskattas på själva värdet av det som ligger i ditt ISK.

Du behöver inte skicka information till skatteverket

Det företag du har ditt ISK hos är skyldig att skicka all nödvändig information om ditt ISK till Skatteverket. Du behöver alltså inte själv hålla fylla i beloppen på deklarationsblanketten.

Skatteverket gör uträkningen åt dig och infogar den i deklarationsblanketten

När Skatteverket har fått dina kontrolluppgifter från företaget du har ditt ISK hos kommer Skatteverket att räkna ut ditt skatteunderlag och vad du ska betala i skatt. Informationen kommer att finnas förtryckt på din deklarationsblankett när den skickas ut från Skatteverket.

sparkonto

Vad kan jag ha i mitt investeringssparkonto?

Detta beror på två olika faktorer: lagstiftningen och vilket företag du har ditt ISK hos.

 • Lagstiftningen för ISK har satt upp de yttre ramarna för vad man får förvara i sitt ISK, och dessa ramar är tämligen vida. Många olika sorters värdepapper är tillåtna, liksom både inhemsk och utländsk valuta.
 • Varje företag som du kan skaffa ISK hos har en katalog av tillgångar som du kan köpa till ditt ISK. Detta innebär att utbudet varierar mellan alla de olika företagen, både vad gäller vilka värdepapperstyper som är tillgängliga och hur utbudet ser ut inom dessa värdepappersgrupper. Till exempel erbjuder nästan alla företag handel med aktier, men exakt vilka aktier som är tillgängliga varierar. Katalogerna uppdateras också kontinuerligt, så utbudet varierar över tid.

Exempel på vad som kan förvaras i ett ISK:

 • Finansiella instrument (t ex aktier) som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande någonstans i världen.
 • Finansiella instrument (t ex aktier) som handlas på en MTF-plattform inom EES.
 • Andelar i en värdepappersfond
 • Andelar i en specialfond
 • Inhemska och utländska kontanter